_
www.pavs.org.uk
Pembrokeshire Association of Voluntary Services
Welcome to Pembrokeshire Association of Voluntary Services
 > Support for Groups > Volunteering > Carers > News > Home
 > Funding > IT for Groups > About Us > Contact > Cymraeg
 > Planning Networks > Training > Join PAVS > Links > Site Map
  __ 

Home > About >Job Vacancies

  About Us
..............................

About Us

Become a PAVS member
What we do

Staff

Funders

Job Vacancies


   

VACANCIES AT PAVS

COMMUNITY CONNECTOR PLUS -

PEMBROKESHIRE DEVELOPMENT OFFICER

 37 hours per week

NJC Spine point 19 - £24,799 per annum

Post funded by

Welsh Government Transformation Fund

until 31st March 2021

Job Description

Guidance notes on completing the application form

PLEASE READ CAREFULLY

Application Form

Equal Opportunities Monitoring form

(which is required)

Closing date for applications:

12 noon on Thursday 28th November 2019

Interviews will be held on Monday 16th December

 

SWYDDOG DATBLYGU SIR BENFRO -

CYSYLLTWYR CYMUNEDOL A MWY

 

37 awr y wythnos

Graddfa NJC pwynt 19 - £24,799 y flwyddyn

Ariennir y swydd gan

Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru

ac fe’u cynigir hyd at yr 31ain o Fawrth 2021

 

Swydd Ddisgrifiad

Canllawiau i gwblhau’r ffurflen gais

DARLLENWCH YN OFALUS, OS GWELWCH YN DDA

Cais am swydd

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw:

12 o’r gloch Dydd Iau 28ain Tachwedd 2019

Dyddiadau cyfweliad:

Dydd Llun 16eg Rhagfyr 2019

________________

 

VACANCIES WITH OTHER ORGANISATIONS

Pembrokeshire Voluntary Transport

Project Coordinator and Drivers

Northwest Pembrokeshire

Be a part of this exciting new national pilot project to develop a flexible

rural bus service to connect communities in Northwest Pembrokeshire

Project Coordinator:

16 hours per week

12 month fixed term contract.

Salary £10,275 (£12.35 per hour)

 

Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro

Cydgysylltydd y Prosiect a Gyrwyr

Gogledd-orllewin Sir Benfro

Cyfle i fod yn rhan o'r prosiect peilot cenedlaethol newydd cyffrous hwn i ddatblygu gwasanaeth bws gwledig hyblyg i gysylltu cymunedau yng Ngogledd-orllewin Sir Benfro.

Cydgysylltydd y Prosict:

16 awr yr wythnos

contract tymor penodol am 12 mis

Cyflog o £10,275 (£12.35 yr awr)

_______________________

Disclaimer:  PAVS cannot take any responsibility for any incorrect

information provided by organisations advertising on this site

and any queries should be addressed to the

organisations concerned.

PAVS will take responsibility only for posts advertised at PAVS. 
 
 
 

 

 
 
Updated May 2019
 

 
  Contact PAVS: enquiries@pavs.org.uk Tel: (01437) 769422

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © All Rights Reserved 1997-2008 Pembrokeshire Association of Voluntary Services